Conferentie circulaire economie

Nederland Circulair in 2050

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en partners nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de eerste jaarlijkse Nationale Conferentie Circulaire Economie op donderdag 21 februari 2019 in de Fokker Terminal in Den Haag

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Een uitdaging waar het Rijk, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen aan werken én ook mooie stappen in zetten. We bundelen onze krachten om de transitie naar een economie zonder afval verder op te schalen en te versnellen?

Daarom zouden wij het fantastisch vinden als we op 21 februari samen met u aan de slag kunnen! Tijdens de conferentie staan netwerken, elkaar inspireren en samen werken aan gezamenlijke uitdagingen centraal. U neemt deel aan prikkelende en informatieve sessies over de transitieagenda’s biomassa & voedsel, kunststoffen, consumptiegoederen, maakindustrie en bouw en over onderwerpen als wet- en regelgeving, monitoring, circulair ontwerp, gedrag en het Versnellingshuis. U krijgt te zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland tijdens de uitreiking van de Circular Award Business en de Circular Award Public. Dé verkiezing voor innovatieve projecten, producten of ondernemingen die tot de verbeelding spreken.

U bent getuige van de lancering van het Plastic Pact NL met maatregelen van veel partijen om minder plastic te gebruiken, meer eenmalige plastic producten en verpakkingen te hergebruiken én meer te recyclen. U werpt een blik op de toekomst van de circulaire economie in 2050 samen met staatssecretaris Stientje van Veldhoven en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Mariëtte Hamer. U kunt gericht netwerken op het inspiratieplein met relevante en innovatieve stands.

Programmaonderdelen
09:00 - Inloop en registratie
Koffie en thee op het inspiratieplein
10:00 - Start programma, met de volgende onderdelen:

  • Opening door Stientje van Veldhoven, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Panelgesprek met inspirerende deelnemers
  • Pitches finalisten Circular Awards Business en Public
  • Ronde deelsessies over projecten en onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie
  • Lunch
  • Ronde deelsessies over projecten en onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie
  • Uitreiking Circular Award Business en Circular Award Public
  • Toekomstbeeld circulaire economie in 2050 met de staatssecretaris en SER-voorzitter Mariëtte Hamer
  • Lancering Plastic Pact NL
  • Borrel op het inspiratieplein

17:30 - Einde conferentie

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden.
Natuurlijk kunt u geïnteresseerde collega’s meebrengen, graag zelfs. Zij kunnen zich ook aanmelden via deze website. 

Meer informatie
Klik hier voor de website "Nederland Circulair in 2050"