× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Frank Dietz

Naam:
Frank Dietz
Organisatie:
PBL
Functie:
Hoofd Thema Circulaire Economie
Bio
Frank Dietz is 2007 werkzaam bij PBL en leidt nu het thema circulaire economie bij het PBL. Hij is onder meer verantwoordelijke voor de Integrale Economie Rapportage (ICER) en het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie. Frank Dietz is de afgelopen 40 jaar werkzaam geweest bij verschillende ministeries en universiteiten. In zijn wetenschappelijk publicaties past hij inzichten uit de welvaartstheorie, de institutionele economie en de gedragseconomie toe op milieu- en natuurvraagstukken. In verschillende handboeken slaat hij een brug slaat tussen de concrete belevingswereld van studenten en de abstracte manier waarop in de economische wetenschap maatschappelijke vraagstukken worden geanalyseerd.

naar boven