× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Voor kanteling transitie is intensivering CE-beleid nodig

Let op, je bent nog niet ingelogd. Om het programma te bekijken dien je ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen.

Spreker(s)
Aldert Hanemaaijer (PBL)
Maikel Kishna (PBL)
Antoine Heideveld (Het Groene Brein)

Omschrijving
Op 21 januari 2021 wordt de eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) voor Nederland gepubliceerd. Deze Masterclass geeft inzicht in de resultaten van deze studie, die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op verzoek van het kabinet heeft uitgebracht. In deze sessie gaan we in op de volgende vragen:
1. Wat zijn de mondiale en Europese trends in het grondstoffengebruik?
2. Hoeveel grondstoffen zijn nodig voor de Nederlandse economie en voor eigen consumptie?
3. Tot welke milieu- en sociaal-economische effecten leidt het grondstoffengebruik?
4. Welke middelen en acties zijn ingezet door maatschappelijke partijen die betrokken zijn bij de verschillende transitie-agenda's en waar tot welke prestaties heeft dat geleid?
5. Welk beleid is ingezet om een circulaire economie te realiseren? En welke instrumenten zetten de overheden in om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren?
We willen natuurlijk niet alles vooraf verklappen, maar kunnen alvast wel aangeven dat om de ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 te realiseren en de transitie naar een circulaire economie te kantelen er echt een schepje bovenop moet, en intensivering van beleid nodig is.
Hoe we tot deze conclusie komen vertellen we jou graag in deze masterclass.

Type sessie
Masterclass

Thema(s)
Kennis, innovatie en monitoring

Niveau(s)
Beginner
Intermediate

Sector(en)
voortgang CE transitie in NL

Wanneer
maandag 1 februari 2021 van 14:15 tot 15:00 uur


naar boven