× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Kick-off: Repareren en nieuwe circulaire banen stimuleren

Spreker(s)
Liedewij de Graaf (Stg. CircuLeren)
Martine Postma (Stg. Repair Café International)

Omschrijving
De tijd is rijp om een kantelpunt in de reparatiesector te organiseren: om de kennis en kansen van de reparatiesector te vergroten, via onderwijs én banen bij circulaire ambachtscentra en in het bedrijfsleven.

Na korte inleidingen door Martine Postma (Stg. Repair Café International) en Liedewij de Graaf (stg. CircuLeren) gaan we in een werkatelier aan de slag met de volgende kernvragen:
· Hoe kunnen reparatiekennis en -vaardigheden onder jongeren worden versterkt? Hoe kan leren repareren een structurele plaats verkrijgen in het (beroeps)onderwijs?
· Wat is ervoor nodig zodat leerlingen reparatiekennnis en -vaardigheden kunnen inzetten als opstap naar betaald reparatiewerk in een circulair ambachtscentrum, in de maakindustrie, of als ondernemer?
· Hoe kunnen we verschillende partijen verbinden om de marktwerking van reparatie te stimuleren? (vraag, aanbod, plek)
· Welk structureel verdienmodel past hierbij?
Deze vragen dienen als leidraad voor een vervolgproject, gericht op het verdubbelen van de omvang van reparatiesector.
Stakeholders in het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid zijn daarom van harte uitgenodigd om dit project verder mee vorm te geven.

Type sessie
Werkatelier

Thema(s)
Jongeren, onderwijs en arbeidsmarkt

Niveau(s)
Beginner
Intermediate

Sector(en)
Maakindustrie
Consumptiegoederen

Wanneer
maandag 1 februari 2021 van 14:15 tot 15:15 uur


naar boven