× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

InnovatieExpo (8 april 2021)

Omschrijving
Nederland is één van de meest innovatieve landen ter wereld. Op de InnovatieExpo 2021 zie je welke innovaties wij allemaal in huis hebben. Bedenkers, uitvoerders en beleidsmakers: op de InnovatieExpo 2021 kom je elkaar tegen!

Samen werken we aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, circulaire economie, water, voedsel, bouw en mobiliteit. Daar hebben we jouw ideeën bij nodig: zowel nieuwe wetenschappelijke inzichten als praktische marktgerichte oplossingen in ontwerp en gebruik. Om te zorgen dat onze economie zich ontwikkelt en ons land leefbaar blijft, moeten we nú onze innovaties grootschalig inzetten.

Tijdens de editie van 2021 richten we ons op drie maatschappelijke opgaven. Eén daarvan is de circulaire economie: In aanloop naar en tijdens de Expo zoeken we manieren om drempels weg te nemen die bedrijven ervaren bij de transitie naar een circulaire economie. Drempels zijn bijvoorbeeld regelgeving, experimenteerruimte en financiële beperkingen om producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. Ook samenwerking in de keten is een uitdaging: alle partijen in de keten van het begin tot het eind moeten erin meegaan.

We verwachten dat een aantal innovators op 8 april nieuwe (prototypen van) producten van bioafval zullen lanceren. Ben jij daarbij?

Website: innovatieexpo2021.nl/over-ie2021/


naar boven