Conferentie circulaire economie

Contact

Heeft u vragen over uw aanmelding?

Helaas is aanmelden voor de conferentie Circulaire Economie niet meer mogelijk. We hebben het maximale deelnemers aantal bereikt. 
In verband met de veiligheidsvoorschriften op de locatie - welke strikt worden gehanteerd - kunnen wij morgen ook geen deelnemers meer toe laten. 

Neem dan contact op met Danielle Krab van SPITZ congres en event via 070 360 9794 of registratie@spitz.nu.

Heeft u inhoudelijke vragen?
Neem dan contact op met Charlotte van Solinge van SPITZ congres en event via 070 360 9794 of charlotte@spitz.nu.