Conferentie circulaire economie

Aanmelden

Helaas is aanmelden voor de conferentie Circulaire Economie niet meer mogelijk. We hebben het maximale deelnemers aantal bereikt. 
In verband met de veiligheidsvoorschriften op de locatie - welke strikt worden gehanteerd - kunnen wij morgen ook geen deelnemers meer toe laten.